‘Tekort aan ingenieurs is een bedreiging voor duurzame wereld’

13 november 2023 – Recent riep de Deense minister van Onderwijs op tot het toelaten van meer internationale studenten; en dat slechts twee jaar nadat de Deense overheid het aantal Engelstalige opleidingen juist drastisch had ingeperkt. Deze ommezwaai komt voort uit grote tekorten op de arbeidsmarkt waarmee Denemarken nu wordt geconfronteerd en die het land miljarden euro’s kosten, aldus de Deense Kamer van Koophandel.
Op maandag 13 november 2023 verscheen een opinie-artikel in De Volkskrant, geschreven door Tim van de Hagen, rector magnificus en voorzitter Technische Universiteit Delft, Robert-Jan Smits, voorzitter Eindhoven University of Technology, Vinod Subramaniam, voorzitter Universiteit Twente, Sjoukje Heimovaara, voorzitter Wageningen University & Research en Jacquelien Scherpen, rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen.
De voorzitters/rectoren van de technische universiteiten en de Rijksuniversiteit Groningen zeggen daarin zich zorgen te maken over de problemen die de internationale instroom op sommige plekken oplevert. Tegelijk maken ze zich grote zorgen dat Nederland dezelfde fout maakt als Denemarken, door de internationale instroom over de gehele linie drastisch in te perken zonder oog te hebben voor de tekortsectoren. Dat kan Nederland zich niet veroorloven.
Volgens de schrijvers van het artikel heeft Nederland alle technische talenten nodig, zowel uit Nederland als van daarbuiten, en van mbo tot hbo en wo. In dat licht maken ze zich ook grote zorgen over forse bezuinigingen op onderwijs en wetenschap, zoals voorgesteld door veel politieke partijen.

‘Nederland staat voor grote maatschappelijke transities in de zorg, energieproductie, voedselvoorziening, klimaat, digitalisering, veiligheid en huisvesting,’ schrijven de auteurs. ‘Om deze transities te realiseren is kennis nodig vanuit bèta-technische, sociale, medische en geesteswetenschappen. Ingenieurs spelen daarin een beslissende rol omdat zij technologieën ontwikkelen die onmisbaar zijn voor succesvolle transities, net als de samenwerking met anderen om deze technologieën te laten landen in de maatschappij. In Nederland worden echter veel te weinig technici opgeleid, ook in vergelijking met de ons omringende landen. Van de 37 Oeso-landen staat Nederland 27ste met het percentage afgestudeerde masters in de techniek (8,7 procent). Dat moet anders.’

Lees het hele artikel bij de UTwente>