TTop
Nieuw: T-top geluidsscherm

24 juni 2013 – Langs de A2 bij Best heeft Heijmans een nieuw innovatief geluidsscherm geplaatst. Dankzij de toepassing van een T-vormige top is het scherm circa anderhalve meter lager dan een regulier scherm met dezelfde geluidsreducerende werking. Vanuit de bewonerszijde is niet veel meer te zien dan een groene haag. Toch zorgt het scherm voor een aanzienlijke reductie van het verkeerslawaai.
Heijmans voert ter plekke het project Subliem P19, Verbreding A2 ’s-Hertogenbosch – Eindhoven uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Op het gebied van geluidbeheersing omvat het werk in totaal circa 14 km geluidschermen en 6,5 km grondkeringen en bijkomende akoestische voorzieningen in diverse hoogtes en uitvoeringen. De geluidwerende voorzieningen zijn gesitueerd rondom de woonkernen van Vught, Boxtel, Best en Eindhoven. Ze kwamen tot stand in overleg met de opdrachtgever en de betrokken gemeenten.
Voor het geluidsscherm ter hoogte van Best is een bijzondere oplossing gekozen. Om ruimte te maken voor de snelweg diende daar een deel van het grondtalud in de verdiepte ligging afgegraven te worden. Hiertoe is  een grondkerende damwandconstructie gerealiseerd waarbij uitvoerig rekening is gehouden met de te handhaven functie en constructie van de aanwezige waterkerende cement-betonietwand. De damwand werd voorzien van een geluidsabsorberend prefab betonnen geluidsscherm van 7,30 m hoog met een geluidsabsorberende T-top. De T-top is een soort dak bovenop het scherm, dat extra helpt geluid tegen te houden. Het geluidsscherm kon daardoor circa 1,5 meter lager uitvallen dan een traditioneel scherm. Aan de bewonerszijde komt klimop en worden de bestaande hagen bovenaan het talud gehandhaafd, zodat de horizon niet wordt vervuild.

Bron: Heijmans>