Symbolische start 3D geprinte betonnen fietsbruggen N243

Op 2 februari ondertekenden Henk Post, directeur Civiel bij BAM Infra Regionaal, en directeur Beheer & Uitvoering van de provincie Noord-Holland Lindy Molenkamp de samenwerkingsovereenkomst voor 3D-betongeprinte fietsbruggen langs de N243. De innovatieve techniek van 3D-betonprinten past bij een duurzame toekomst waarin steeds meer circulair en modulair wordt gebouwd.

De ondertekening is de symbolische start voor dit deel van het project.
De provincie Noord-Holland gaat de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn veiliger maken en groot onderhoud uitvoeren. Langs de weg komen vier nieuwe 3D geprinte betonnen fietsbruggen.

Door gebruik van de 3D betonprinttechniek kunnen constructies worden gemaakt met minder materiaal. Minder materiaal is minder uitstoot van CO2. Bovendien komt tijdens het bouwproces minder afval vrij, zoals betonbekisting.

De afgelopen periode is een Life Cycle Analysis (LCA)-berekening opgesteld waarbij een vergelijking is gemaakt tussen een traditionele betonnen fietsbrug (die ter plaatse wordt gestort) een fietsbrug met betonnen geprefabriceerde ‘prefab’ liggers en de 3D-beton geprinte fietsbrug. Uit de vergelijking bleek de 3D-betonprint fietsbrug de meest duurzame. Dit komt onder andere door het lage eigen gewicht van de brug (minder materiaal door de geprinte holle constructie) en de beperkte hoeveelheid wapeningsstaal.

Meer bij BAM>