Utrecht gaat switchparken onderzoeken

8 april 2013 – De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of bedrijven hun lege parkeerplaatsen tegen betaling aan bezoekers van de stad ter beschikking kunnen stellen. Het college nam dit idee over van eenmansfractie GroenRechts.
Parkeren op lege parkeerplaatsen van kantoren, het zogenoemde switchparkeren, kan de parkeerdruk in de Utrechtse binnenstad en in de wijken duurzaam verlichten. Als bezoekers van de stad kunnen switchparkeren, dus parkeren op ongebruikte plekken van particulieren, kan het bouwen van nieuwe parkeergarages op een lager pitje worden gezet of zelfs worden afgeblazen. In zijn motie vraagt René Kuijper van eenmansfractie GroenRechts het college om een startnotitie te maken over de mogelijkheden en de technische en financiële haalbaarheid van een of meer switchparken voor de Voorjaarsnota van 2014.

Bron: Verkeer in Beeld>