Sweco  en Arcadis versterken Lekdijk

Foto: Waterschap Rivierenland, fotograaf Cees van der Wal

Sweco is samen met Arcadis door Waterschap Rivierenland geselecteerd om delen van de dijk langs de Lek tussen Streefkerk en Fort Everdingen te versterken. Met de innovatieve methode van probabilistisch ontwerpen van de meest kwetsbare delen van de dijk, verbetert de veiligheid aanzienlijk. Het gaat in totaal om ruim 11 kilometer.
Grote delen van het in totaal veertig kilometer lange dijktraject Streefkerk – Ameide(sluis) – Fort Everdingen langs de Lek voldoen niet aan de ‘nieuwe’ veiligheidsnormen voor dijken die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn. Uit onderzoek blijkt dat sommige dijkvakken instabiel zijn met een kans op macro instabiliteit en piping (een mogelijk gevaarlijke onderstroom van water). Voor de veiligheid van het hele rivierengebied en vanuit kostenoverwegingen, pakt Waterschap Rivierenland eerst de meest kwetsbare delen aan. Dit dijkversterkingsproject staat bovenaan de prioriteitenlijst van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprojgramma (HWBP).
Het waterschap selecteerde voor de verkenningsfase van deze versterkingsopgave een projectteam waarin experts van Sweco en Arcadis samenwerken. Dit team start deze maand met het onderzoek hoe deze dijkvakken versterkt kunnen worden. Ook bekijken ze de technische opgave, de ruimtelijke inpassing en samen met het waterschap naar eventuele initiatieven vanuit de omgeving. Arcadis en Sweco maken hierbij gebruik van een relatief nieuwe rekenmethode (probabilistisch ontwerpen), waarbij rekening wordt gehouden met onzekerheden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de sterkte van de dijk en de hoogste waterstanden die kunnen optreden.

Meer bij Sweco>