Tunnelproblemen A73Swalmen

 

Twee tunnels in de A 73 – de Swalmentunnel en de Roertunnel – hebben in de periode 2008-2009 een belangrijke rol gespeeld in de discussie over de veiligheidseisen die aan verkeerstunnels (moesten) worden gesteld.  De Swalmentunnel is een 1 kilometer (waarvan 400 meter gesloten) lange tunnel in de A73 bij het dorp Swalmen (gemeente Roermond). De Bouw startte in 2003 en zou aanvankelijk (tegelijk met de Roertunnel) op 1 januari 2008 worden geopend. Wegens een onderschatting van de hoeveelheid werk die het plaatsen van de veiligheidsvoorzieningen vergde, is de oorspronkelijke openingsdatum niet gehaald. Vanaf begin februari 2008 leidde problemen met de veiligheidsinstallatie tot regelmatige nood-afsluitingen die op hun beurt leidden tot stevige filevorming aan alle tunnelingangen. Tot ergernis van de plaatselijke en landelijke politiek zou het tot 1 december 2009 duren voordat de tunnel volledig was opengesteld.

Roertunnel
Bij de Roertunnel ging het niet veel beter. De bouw van deze tunnel  startte in 2004. Het is met 2,45 kilometer de langste landtunnel voor autoverkeer van Nederland. De tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen, gescheiden door een vluchtgang. Van de 2,4 kilometer loopt 1,2 kilometer onder stedelijk gebied; 900 meter onder de rivier de Roer, gebouwd met een bouwdok en een zinksleuf; en 300 meter in het Roerdal.
Op 18 februari 2008, de eerste dag van de openstelling van de Roertunnel, begonnen de problemen, net als in de Swalmentunnel met de veiligheid en/of software.  Tien dagen na de openstelling werd de Roertunnel 11 keer afgesloten, vaak zonder enige aanwijsbare reden. Stoplichten sprongen zomaar op rood of gingen slagbomen zonder enkele reden naar beneden. Op 1 en 2 maart 2008 ging de tunnel dicht voor een grondige inspectie, en  januari 2009 werden ze wekenlang afgesloten om de nieuw geïnstalleerde systemen te kunnen testen.

Naar aanleiding van de avonturen op de A 73 liet de overheid een evaluatie uitvoeren. Eén van de conclusies was dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer de complexiteit van die tunneltechnische systemen had onderschat. Verder zou er op het gebied van systeemintegratie aan de zijde van opdrachtnemer onvoldoende kennis en kunde aanwezig zijn geweest. De opdrachtgever had zich volgens de rapporteurs ook wel erg op afstand gehouden. En er waren ‘hiaten’, zo concludeerde het onderzoek, zowel op het vlak van system engineering als bij het indienen van een deugdelijk ontwerp voor de tunneltechnische installaties. Verbeterpunten dus te over.

Artikel in CT 8 2010 over de afdronk van de problemen met de ‘systemen’>

Roertunnel op Wikipedia>