Studie IJ-oever gaat volgende fase in’

7 april 2015 – Amsterdam heeft een volgende stap gezet in de planvorming rond een nieuwe verbinding tussen beide IJ-oevers. Dat gebeurde met de presentatie van de ‘catalogus’ Sprong over het IJ, die het gemeente bestuur in ontvangst heeft genomen. Hierin staan de kansrijke oplossingen voor betere IJoeververbindingen en combinaties van oplossingen die nader bestudeerd zullen worden.Met het gereedkomen van de catalogus gaat de studie volgens gemeente Amsterdam de volgende fase in. In april en mei zal de gemeente de vervoerswaarde en ruimtelijke consequenties van de oplossingen onderzoeken. Ook worden Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s) uitgevoerd. Om beter te kunnen bepalen op welke maatschappelijke kosten en baten gelet moeten worden, gaat de gemeente nog een apart werkatelier organiseren. Ondertussen kijkt een onafhankelijke adviescommissie mee over de schouders van de gemeente. Op 19 juni 2015 worden de resultaten van deze fase bekend gemaakt.

Bron: IBA>

Catalogus Sprong over het IJ (pdf)>