Studie Delta Corridor-buisleidingen Nederland-Duitsland

Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) zijn een gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling en aanleg van buisleidingen voor verschillende productstromen tussen Rotterdam, industriepark Chemelot (Limburg) en Noordrijn-Westfalen.
De buisleidingenbundel kan de strategische positie van de haven van Rotterdam in Noordwest-Europa versterken, biedt Chemelot (Limburg) verdere verduurzamingskansen en zou potentieel kunnen uitgroeien tot een belangrijke aanvoerroute voor de Duitse industrie die sterk inzet op CO2-vermindering.
De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd door een gezamenlijk projectteam van Havenbedrijf Rotterdam en RRP (aandeelhouders Shell, Ruhr Oel en BP). Het projectteam werkt nauw samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, maar ook Binnenlandse- en Buitenlandse Zaken. Het is de intentie van het projectteam om een publiek-private ketensamenwerking te ontwikkelen, waarbij ook andere partijen zich kunnen aansluiten.
Het projectteam borduurt voort op het werk van een initiële studie naar deze buisleidingen van het Havenbedrijf, Chemelot (Limburg) en het Rijk onder de noemer ‘Delta Corridor’. Daarin werd reeds een positief signaal afgegeven over de versterking van de west-oost verbindingen mits de vraag uit Duitsland in voldoende mate stijgt. Dat laatste lijkt zondermeer het geval nu Duitsland dit jaar een ambitieus waterstofplan presenteerde ter waarde van 9 miljard euro waarbij de import voor een belangrijk deel via Rotterdam kan verlopen. De waterstof wordt zowel gebruikt als energiedrager en als grondstof, in bijvoorbeeld de petrochemie en staalindustrie.

De buisleidingen worden in principe ontwikkeld als ‘common carrier leidingen’ waarbij verschillende partijen gebruik kunnen maken van deze leidingen. Los van de aanvoer van producten die bijdragen aan verduurzaming, reduceren de ondergrondse leidingen ook de behoefte van vervoer per trein.

Om groeiende vraag naar met name waterstof te kunnen beantwoorden heeft Rotterdam de afgelopen maanden een serie partnerships gesloten met een groot aantal landen waaronder Portugal, Marokko, Oman, Australië, Chili, Brazilië en Canada. Via deze belangrijke importfunctie wil Rotterdam de positie als energiehaven van Noordwest-Europa ook in de toekomst veiligstellen. Dit brengt belangrijke economische voordelen voor de Nederlandse economie met zich mee.

Port of Rotterdam>