Studenten TU Delft onderzoeken zandige randen Marker Wadden

Deze week doet een groep masterstudenten van de opleiding Civiele Techniek van de TU Delft onderzoek naar morfologische ontwikkeling van de stranden en duinen op Marker Wadden, de nieuwe natuureilanden in het Markermeer. Onder invloed van wind en water kennen de nieuwe natuureilanden een grote dynamiek. In de veldwerkweek staat de vraag centraal hoe de kracht van de natuurlijke processen de zandige randen beïnvloeden. Deze kennis wordt ingezet om het ecosysteem van de Marker Wadden te beschermen.

Onder leiding van onderzoekster Anne Ton (TU Delft) wordt er in opdracht van Natuurmonumenten en onder de vlag van Nationaal Park Nieuw Land door de studenten verschillende soorten metingen uitgevoerd om de ontwikkelingen op en rond de zandige randen van Marker Wadden in kaart te brengen. De zandige randen van Marker Wadden beschermen het natuurgebied erachter. Daarnaast zijn ze een belangrijk leefgebied voor dieren en planten en vormen ze daarmee één van de verschillende habitats die Marker Wadden rijk is. Ook vanuit waterbouwkundig perspectief is de ontwikkeling van de stranden en duinen interessant.

Het is de eerste keer dat een meerdaags veldpracticum voor studenten op het eiland plaatsvindt vanuit het daarvoor bestemde veldstation en de groepsaccommodatie. Natuurmonumenten hoopt dat Marker Wadden als veldlocatie structureel ingebed gaat worden in de opleidingsprogramma’s van TU Delft en andere universiteiten en hogescholen. De nieuwe natuureilanden zijn voor onderzoekers een waar ‘levend lab’ en daarmee een uitgelezen onderzoekslocatie. De aanpak van de veldwerkweek sluit goed aan op de ambitie van de TU Delft en Nederlandse waterbouwers om studenten meer in aanraking te laten komen met veldmetingen en ze zo de vaardigheden op te laten doen die nodig zijn voor de waterbouwer van de toekomst.
Marker Wadden is gebouwd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Natuurmonumenten en Boskalis hebben graag goed inzicht in natuurlijke processen die de stranden beïnvloeden. De verkregen inzichten helpen bij de aanleg of onderhoud van zandige randen op Marker Wadden of elders.

Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten en wordt uitgevoerd samen met Rijkswaterstaat. De aanleg van Marker Wadden, door Boskalis, wordt mogelijk gemaakt door een startbijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast dragen vanuit de overheid het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Flevoland en provincie Noord-Holland bij aan het realiseren van Eerste fase Marker Wadden.

TU Delft>