Stormproef met Fries asfalt kan miljoenen besparen voor dijken in heel Nederland

Op 10 juli vond in de Deltagoot bij Deltares de eerste stormproef plaats met asfalt uit de Friese Waddenzeedijk bij Lauwersmeer. In de golfgoot van 300 meter lang, 9,5 meter diep en 5 meter breed wordt onderzocht wanneer een dijk met verouderde asfaltbekleding bezwijkt door er zware golven op te laten klappen.
Speciaal voor de proef is Fries asfalt getransporteerd naar Delft. De proef moet uitwijzen of het huidige asfalt sterk genoeg is voor de komende decennia of dat deze moet worden vervangen. In Nederland is enkele honderden kilometer aan dijken met asfalt bekleed; de stormproef kan impact hebben op veel dijken in Nederland en miljoenen aan besparing opleveren.

Het onderzoek vindt plaats naar de reststerkte van het asfalt van de Lauwersmeerdijk. Tien stroken asfalt van acht meter lang en een halve meter breed werden door Wetterskip Fryslan uit de Lauwersmeerdijk gehaald en op de nagebouwde dijk in de Deltagoot geplaatst. Met grote golven wordt het bezwijkproces van het asfalt gesimuleerd en gemonitord. Dit levert nieuwe inzichten en kennis op voor dijkverbeteringen in Nederland. De proef biedt een kans om de toetscriteria van asfaltbekleding te beoordelen en te verbeteren. Mogelijk kunnen Nederlandse dijkversterkingen hierdoor in de toekomst goedkoper uitpakken.
De kosten van het onderzoek bedragen € 2,6 miljoen en worden volledig vergoed door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Deltares>

Hoogwaterbeschermingsprogramma>