‘Stop met baggeren Nieuwe Waterweg; laat de natuur het werk doen’

11 september 2023 – De Eo Wijersprijs regio Rijn-Maasmonding is dit jaar gewonnen door het ontwerp Tweestromenland. Gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland, wethouder Chantal Zeegers van de gemeente Rotterdam en dijkgraaf Hollandse Delta Jan Bonjer hebben de prijs vrijdag uitgereikt.
Het samenwerkingsverband samenwerkingsverband H+N+S Landschapsarchitecten, Palmbout Urban Landscapes, Deltastad/TU-Delft, Erasmus Universiteit, ARK Natuurontwikkeling stelt voor te stoppen met het uitbaggeren van de Nieuwe Waterweg. Op die manier ontstaat een natuurlijke riviermonding waar zand en slib alle ruimte krijgen. Stormvloeden en zout water kunnen dan minder ver de rivier en het land binnendringen. Tegelijkertijd blijven de Rotterdamse havens bereikbaar voor grote zeeschepen omdat het Calandkanaal via een oude waterloop wordt verbonden met de Botlek.

De afzetting van zand en slib maken natuurlijke oevers en een afwisselend rivierlandschap. Zo wordt de regio Rotterdam een nog aantrekkelijker plek maakt om te wonen, werken en recreëren. Met een natuurlijke riviermonding het mogelijk voor de Rotterdamse Havens zich opnieuw uit te vinden en duurzamer te worden.

Het voorstel Rotterdam Waterstad 2100 van De Urbanisten, Deltares ontving een eervolle vermelding. In dit plan staat de aanleg van een enorme deltadijk centraal die van de Nieuwe Maas een binnenwater maakt. Langs en op de dijk ontstaan mogelijkheden voor natuur, recreatie en wonen. De keuze voor deze beschermde stad maakt in het zuidelijk deel van de regio de weg vrij voor een dynamisch getijdenlandschap. De jury noemt deze radicale gedachtegang verfrissend en nodig.

De Eo Wijers Stichting en prijs is vernoemd naar bouwkundig ingenieur Leonard Wijers, één van de stamvaders van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Deze editie heeft het thema Waar wij willen wonen en wordt in vier regio’s gehouden: de Rijn-Maasmonding, Midden-Zeeland, de Achterhoek en Oostelijk Flevoland. Hoe kan gebruik worden gemaakt van natuurlijke processen om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst op prettige wijze in ons land kan worden gewoond en gewerkt? Dat is de centrale vraag waarmee de Eo Wijersstichting teams uitdaagde regionale oplossingen te zoeken voor bovenlokale vraagstukken.
Op 12 oktober wordt in Almere de landelijke finalebijeenkomst in Almere georganiseerd. Eerdere prijsvragen legden de basis voor het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier en voor de ecologische ontwikkeling van het Markermeer.Meer bij de Provincie Zuid Holland>