Stiller asfalt op de A10-Noord

Rijkswaterstaat gaat de A10-Noord in beide richtingen voorzien van een extra laag stiller asfalt. Hierdoor vermindert het verkeersgeluid van de snelweg, waardoor omwonenden minder geluidsoverlast zullen ervaren. Naar verwachting wordt het stillere asfalt nog voor de zomervakantie in regio Noord aangebracht.
Het aanbrengen van een toplaag stiller asfalt komt wat betreft geluidseffect in combinatie met uitvoerbaarheid (snelle realisatie, kosten, doorstroming) als beste naar voren. Ook komt er extra onderzoek naar het aanbrengen van gevelisolatie voor enkele woningen. Het officiƫle besluit over de ontheffing wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en de lokale media.
Rijkswaterstaat heeft van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een tijdelijke ontheffing gekregen voor de plaatsing van geluidsschermen langs de A10-Noord. Deze ontheffing is aangevraagd, omdat de verlaging van de schermen niet meer voldoet aan de geluidsnormen die gelden op basis van de Wet milieubeheer.
Aan het verlenen van deze ontheffing heeft de staatssecretaris een voorwaarde verbonden. Rijkswaterstaat moet ervoor zorgen dat omwonenden minder overlast van de snelweg ervaren dan nu het geval is, totdat de schermen vervangen zijn. Eerder heeft Rijkswaterstaat ook zelf laten weten maatregelen te willen nemen die uit het geluidsonderzoek naar voren kwamen.
Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat of het vervangen van de geluidsschermen versneld kan worden van half 2025 naar half 2024. Recent is uit onderzoek gebleken dat de fundering van de geluidsschermen herbruikbaar is, wat de uitvoering aanzienlijk eenvoudiger maakt.

Meer bij Rijkswaterstaat>