Steyl krijgt grootste zelfsluitende waterkering

(Foto: DuraVermeer)

12 december -In Steyl (Limburg) bouwt Waterschap Limburg een bijzondere oplossing voor hoogwaterbescherming. Hier komt een zelfsluitende waterkering. Dat is een kering die bij hoogwater zonder menselijk handelen uit zichzelf omhoog komt. Half december gaven de betrokken partijen het officiële startsein voor de bouw. Nog niet eerder werd in Nederland een dergelijk kunstwerk gemaakt. Bij een normale Maaswaterstand is de kering straks in ruste en weggewerkt in een plein. Het zicht op de Maas en op Steyl blijft dan intact. Bij hoogwater gaat het dek drijven en komt het deel van het plein dat waterkerend is, uit zichzelf omhoog. Zo’n 140 meter zelfsluitende waterkering met een hoogte van drie meter beschermt Steyl – en het gebied daarachter – dan tegen hoogwater.
Het komende jaar wordt in Steyl nog hard gewerkt. Eerst aan de zelfsluitende waterkering en vanaf medio volgend jaar aan de inrichting van het plein. Dijkzone Alliantie voert de werkzaamheden uit. Deze aannemerscombinatie, bestaande uit de bedrijven Ploegam, Dura Vermeer en Hollandia Infra, bouwt hier aan haar Vlotterkering. Eind van dit jaar zijn de werkzaamheden afgerond en is Steyl hoogwaterveilig voor de toekomst.

DuraVermeer>