Stevinsluizen Den Oever weer open voor scheepvaart

Foto: Rijkswaterstaat

Vanaf 12 mei 2021 zijn de Stevinsluizen bij Den Oever weer open voor alle scheepvaart. Sinds 26 oktober 2020 werd een nieuwe keersluis gebouwd en de bestaande schutsluis gerenoveerd. Hierdoor waren de sluizen volledig gestremd voor alle scheepvaart. Nu de renovatie van de schutsluis afgerond is, kunnen de Stevinsluizen weer in gebruik gesteld worden.
Om de hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken, werden de werkzaamheden in de winterperiode uitgevoerd. Als gevolg van uitlopende bouwwerkzaamheden, is de stremming met enkele weken verlengd.
Bij de schutsluis in Den Oever is een nieuwe keersluis gebouwd. De keersluis bestaat uit twee sluisdeuren van 11,5 m hoog en 8 m breed. Bij extreem hoogwater op de Waddenzee – vanaf ruim 2 m boven NAP – sluiten de bedienaars deze deuren. De keersluis beschermt de schutsluis en het achterland tegen de kracht van het hoogwater. Omdat de keersluis direct voor de schutsluis ligt, was volledige stremming van de scheepvaart onvermijdelijk. Tijdens de stremming is de gehele betonnen constructie van de keersluis gebouwd en de nieuwe keersluisdeuren ingehangen.

Tegelijkertijd is de 90 jaar oude schutsluis van het Stevinsluizencomplex grondig geinspecteerd en waar nodig hersteld. Daarvoor is de schutsluis volledig drooggezet – mogelijk voor het eerst sinds de aanleg van de Afsluitdijk in 1932. Daarna kon het beton worden onderzocht en waar nodig gerepareerd. Verder zijn de deuren, elk 30 ton zwaar, in Friesland geïnspecteerd en hersteld. Ze kregen een nieuwe beschermlaag en het hang-, sluit- en houtwerk is vernieuwd of hersteld. Daarnaast zijn de camera’s en scheepvaartseinen verplaatst. Dat was nodig omdat de keersluis het Stevinsluizencomplex verlengt met 36 meter.

Na openstelling van de vaarweg wordt de keersluis bij Den Oever verder afgebouwd. De technische installaties en de besturing moeten namelijk nog aangebracht worden. Deze werkzaamheden leveren geen noemenswaardige hinder op voor de scheepvaart. Op een later moment vinden er kortdurende stremmingen plaats voor het testen van de keersluis. Daarnaast is in het najaar nog hinder voor de scheepvaart te verwachten voor andere werkzaamheden aan de schutsluis en de bruggen in de A7 waar de schepen onderdoor varen. Deze werkzaamheden konden niet binnen deze stremming worden uitgevoerd.

Direct voor de schutsluis, aan de kant van de Waddenzee, bouwt Rijkswaterstaat nu aan de nieuwe keersluis. Deze beschermt de schutsluis en het achterland tegen extreem hoogwater op de Waddenzee. Standaard staan de deuren van deze sluis open, zodat de scheepvaart gewoon kan doorvaren. Ze sluiten naar verwachting een paar keer per jaar, als het peil op de Waddenzee te hoog is. In de toekomst zal dit waarschijnlijk vaker gebeuren.
De spuisluizen voeren overtollig water uit het IJsselmeer af naar de Waddenzee. Omdat dit in de toekomst vaker nodig is, breidt Rijkswaterstaat de capaciteit van deze sluizen uit met extra spuikokers. Bovendien worden naast de spuisluizen nieuwe gemalen aangelegd ,met pompen om nog meer water af te kunnen voeren. De gemalen kunnen ook water afvoeren op momenten dat niet kan worden gespuid omdat de waterstand in de Waddenzee te hoog is.

Meer bij www.deafsluitdijk.nl