Station ’s-Hertogenbosch wordt compleet vernieuwd

31 maart 2023 – Het station ’s-Hertogenbosch is een belangrijk knooppunt tussen Noord- en Zuid-Nederland. Door de verwachte toename van het aantal reizigers is het noodzakelijk dat de capaciteit van het station wordt vergroot. ProRail gaat daarom plannen ontwikkelen voor de gehele ov-knoop ’s-Hertogenbosch. Dat doet ProRail samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NS en de provincie Noord-Brabant.
’s-Hertogenbosch is zowel regionaal als landelijk een belangrijk knooppunt, waar dagelijks veel reizigers komen. De afgelopen twee decennia is het aantal reizigers op station ’s-Hertogenbosch dan ook gestaag toegenomen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren blijft toenemen naar 75.000 reizigers per dag. ’s-Hertogenbosch is dus een onmisbare schakel voor het openbaar vervoer.
Ook de bouwplannen van de gemeente ’s-Hertogenbosch zorgen voor een toename van reizigers. De gemeente heeft namelijk grote plannen voor de Bossche Spoorzone. In de periode tot en met 2030 worden er 4800 woningen gebouwd, en in de periode daarna nog eens 10.000 woningen. Het station zal dus steeds meer reizigers op moeten vangen. Dit is met het huidige station niet mogelijk is.
Om alle reizigers in de toekomst goed op te vangen, moet de capaciteit van het station flink omhoog. Daarom wordt op er op dit moment een MIRT-verkenning uitgevoerd. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Foto: ProRail

Meer bij ProRail>