Startsignaal voor bouw Zuidwestboog bij Meteren

(Illustratie: ProRail)

26 juni 2024 – Aannemer Van Hattum en Blankevoort bouwt in opdracht van ProRail een extra spoorboog bij Meteren. Dit is om goederentreinen die naar het zuiden gaan langer te laten rijden op de Betuweroute die speciaal bedoeld is voor goederenvervoer. Hiermee wil ProRail toekomstige groei van het treinverkeer opvangen en het spoor op andere plekken ontlasten. Op 26 juni is het startsignaal voor het project gegeven.
De realisatie van de Zuidwestboog is volgens ProRail groot en complex project. Het is daarom opgedeeld in verschillende fasen. Eerst wordt gestart met de zandophogingen. Daarna begint het civieltechnische gedeelte van het project. Dit omvat het voorbereidende werk om een deel van de Betuweroute te kunnen verleggen, het realiseren van twee betonnen bruggen over de Betuweroute en de A15 en een pergolabrug over het spoor Utrecht – Den Bosch, waarna het spoor en de bovenleiding worden aangelegd. Naar verwachting is de Zuidwestboog in 2031 gereed om in dienst te nemen.

Meer bij ProRail>