Startbeslissing A67-A73 Knooppunt Zaarderheiken

23 januari 2017 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met de provincie Limburg afgesproken dat er een extra rijstrook op de parallelbaan van de A73 in noordelijke richting gaat komen bij knooppunt Zaarderheiken. Daartoe heeft zij nu de startbeslissing genomen. Op dit weggedeelte staan vooral in de ochtendspits files. De helft van de kosten wordt betaald door het rijk, de andere helft door provincie Limburg.
De A67 is een belangrijke logistieke route voor Rotterdam en Antwerpen naar het Duitse achterland. De extra rijstrook moet ervoor zorgen dat deze route nu ook vanuit de provincie Limburg beter bereikbaar wordt. Ook voor het logistieke centrum Venlo is de extra strook belangrijk vanwege een betere bereikbaarheid.
De beoogde extra strook loopt vanaf het begin van de parallelbaan A73, ter hoogte van viaduct Boekhorst tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de A67.
De nu getekende startbeslissing zal leiden tot een ontwerp-trac├ębesluit in 2018 en een Trac├ębesluit in 2019. Start van de werkzaamheden is nog niet bekend. Om de regio beter te ontsluiten, tekende minister Schultz in oktober 2016 ook al een startbeslissing voor aanpak van de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken.

Ministerie van I&M>