Start verbreding A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 15 maart 2021 het startsein gegeven voor de verbreding en verdiepte aanleg van de snelweg A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Rijkswaterstaat verbreedt de weg naar vier rijstroken per rijrichting.
In Amstelveen wordt de weg verdiept aangelegd en in Ouder-Amstel komen hogere geluidschermen. Dit zorgt voor minder geluid in de omliggende woonwijken. Het project moet de doorstroming verbeteren en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke randstad.
Het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht is het vijfde en laatste project van de weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA). Het werk is eind 2026 klaar.
Het project omvat onder meer de uitbreiding van de snelweg over 11 km, van drie naar vier rijstroken per rijrichting plus een wisselbaan; aanleg van een 1,6 km lange, verdiepte ligging in Amstelveen met drie overkappingen. Het noordelijk en zuidelijk deel van Amstelveen worden hierdoor meer met elkaar verbonden; verbreding of vernieuwing van alle bruggen en viaducten, waaronder de Schipholbrug over de Ringvaart en de aanleg van een zonnepanelenveld in Amstelveen en bij knooppunt Holendrecht (gemeente Ouder-Amstel), waardoor dit project energieneutraal wordt.
De uitvoerder van dit project is aannemerscombinatie VeenIX. In Amstelveen legt Veenix de weg verdiept aan, in een ‘bak’ per rijrichting. Aan de zuidzijde van de weg komt een ‘bypass’ in de vorm van tijdelijke rijstroken. Dit moet zorgen voor een goede verkeersdoorstroming tijdens de bouw van de twee bakken van de verdiepte ligging. Tijdens de bouw van de noordelijke bak (begin 2022) gaat al het verkeer over de bypass. Als deze bak klaar is begint (in 2024) de aanleg van de zuidelijke bak. Vanaf dat moment rijdt tijdelijk al het verkeer door de noordelijke bak.

Meer bij Rijkswaterstaat>