Start van onderhoud vaarwegen Oost-Nederland

Strukton Civiel gaat de komende vijf jaar het onderhoud van perceel 2 aan de vaarwegen in Oost-Nederland uitvoeren. Het aangenomen perceel van het prestatiecontract van Rijkswaterstaat betreft de Nederrijn, Lek, IJsseldelta en Twentekanalen en bestaat in totaal uit 87 km kanaal, 250 km rivier en 2486 kribben. Het Prestatiecontract Vaarwegen Oost-Nederland met een waarde van ruim € 50 miljoen, beslaat een contractperiode van vijf jaar, en kent een optie tot maximaal drie jaar verlenging.
De werkzaamheden aan de vaarwegen bestaan onder meer uit vaargeulonderhoud (baggeren), oeveronderhoud, groenonderhoud langs de kanalen, onderhoud verhardingen en aanlegvoorzieningen in overnachtingshavens. De door Strukton Civiel uit te voeren werkzaamheden aan de genoemde waterwegen starten in de tweede helft van 2021.

Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) criteria gehanteerd gericht op assetmanagement en duurzaamheid (milieukostenindicatoren/MKI’s). Strukton behaalde in totaal de hoogste kwaliteitsscore van alle inschrijvers en daardoor op perceel 2 ook de fictief laagste inschrijving.

Strukton>