Start plaatsen geluidsschermen langs HSL Lansingerland

ProRail en aannemer Infraspeed zijn gestart met de aanleg van geluidsschermen langs de HSL in Lansingerland. Sinds de ingebruikname van de HSL ondervinden bewoners van Lansingerland geluidsoverlast. ProRail heeft samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Stichting Stop Geluidsoverlast HSL en de gemeente Lansingerland de handen ineen geslagen om tot een goede oplossing te komen. Deze geluidsschermen maken deel uit van een pakket aan maatregelen om de geluidsoverlast voor bewoners zoveel mogelijk te verminderen.

Inwoners hebben zich – gesteund door de gemeente – langdurig sterk gemaakt voor een verbetering van de geluidssituatie door zich te verenigen in de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Om tot een goede en duurzame oplossing voor de inwoners te komen, hebben alle partijen de afgelopen jaren intensief samengewerkt. In een proces van co creatie hebben het ministerie, ProRail, vertegenwoordigers van de bewonersstichting en de gemeente gewerkt aan een maatregelenpakket. Dit pakket bestaat uit verschillende maatregelen die volgens pRoRail een aanzienlijke geluidsreductie opleveren; op sommige plekken tot circa 10 dB(A).

Eind 2021 moeten alle bestaande schermen absorberend zijn gemaakt en staat er een nieuw scherm aan de Westzijde ter hoogte van het Annie M.G. Schmidt Park.

ProRail>