Start onderhoud Eefdesebrug over Twentekanaal

Aannemer BAM Infra begint op 29 juli 2019 in opdracht van Rijkswaterstaat met het onderhoud aan de Eefdesebrug over het Twentekanaal. De werkzaamheden duren tot het eind van het jaar. Van 9 september tot 18 november 2019 wordt de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en lokaal omgeleid.
Tijdens het onderhoud wordt onder andere het betondek van de rijbaan en de fietspaden gerepareerd en een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Daarnaast vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de stalen hangers tussen de boog van de brug en het brugdek, aan de leuningen, aan de betonnen boogconstructie en aan de steunpunten waarop de brug rust. Ook wordt de brug opnieuw geschilderd.

Uit onderzoek blijkt dat er op de Eefdesebrug, net als op veel andere bruggen, in het verleden met verf is gewerkt waar chroom-6 in zit. Dit zit met name op de stalen onderdelen van de brug: leuningen, hangstaven en de opleggingen. Het normale gebruik van de brug is ongevaarlijk, maar bij het plegen van onderhoud moeten door de onderhoudsaannemer maatregelen worden genomen. Waar nodig wordt de oude verf verwijderd. De aannemer die het werk uitvoert neemt passende veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat er geen risico’s zijn op gevaarlijke blootstelling aan chroom-6 voor medewerkers, weggebruikers, omwonenden en het milieu.

RWS>