Start project grootste waterberging van Nederland

9 april 2014 – Waterschap Brabantse Delta heeft op 8 april met aannemerscombinatie Van Oord – KWS Infra een contract afgesloten voor het werk aan de Brabantse dijken langs het Volkerak-Zoommeer. Van Oord-KWS Infra zal tot eind 2015 werken aan de inrichting van het Volkerak-Zoommeer als waterberging.
Bij stormvloed gaat de Europoortkering dicht: de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en de Hartelkering in het Hartelkanaal bieden dan bescherming tegen de zee. Ook de Haringvlietsluizen zijn bij zwaar weer gesloten. Op zo’n moment kan rivierwater niet wegstromen naar zee. Mocht deze situatie samenvallen met een zeer hoge rivierafvoer, dan stijgt het waterpeil in het Hollandsch Diep en het Haringvliet tot een ongewenst hoog niveau. Daarom wordt het Volkerak-Zoommeer geschikt gemaakt als tijdelijke berging voor rivierwater in extreme situaties. De waterberging Volkerak-Zoommeer is één van de 34 projecten van het programma Ruimte voor de Rivier.

De oude zeedijk loopt van Bergen op Zoom tot Willemstad. Dit is 46 km dijk waarvan 20 km door Van Oord–KWS Infra wordt aangepast. De dijken worden opnieuw bekleed. Verder past de aannemer vier sluizen aan: Manderssluis bij Dinteloord, Burgemeester Peterssluis bij de haven van Bergen op Zoom en de schut- en spuisluis van Benedensas bij Steenbergen worden opgeknapt en gereed gemaakt om water in extreme situaties te keren. Tevens worden Gemaal Prins Hendrik Polder, inlaat Binnenschelde en Uitlaat Markiezaatmeer in Bergen op Zoom aangepast.

Het contract is een geïntegreerd contract. Dat betekent dat de aannemer, binnen de afspraken die vooraf zijn gemaakt, vrijheid krijgt om zelf te kijken naar oplossingen om het gevraagde resultaat te bereiken. In de zomer treft de aannemer voorbereidingen en in de tweede helft van 2014 gaan de daadwerkelijke werkzaamheden beginnen.

Bron: Rijkswaterstaat>