Start graafwerkzaamheden verbreding Wilhelminakanaal3 mensen met allen een schop in de hand kijken lachend in de camera

6 februari 2014 – Vanmorgen vond de officiële start plaats van de graafwerkzaamheden aan het Wilhelminakanaal in Tilburg. In opdracht van de gemeente Tilburg, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland wordt het Wilhelminakanaal over een lengte van bijna 5 kilometer verbreed en verdiept. Ook krijgt de vaarweg een nieuwe sluis en zwaaikom.

Project Verbreding Wilhelminakanaal
Het Wilhelminakanaal bij Tilburg wordt breder en dieper gemaakt. Ook worden de huidige sluizen II en III vervangen door één nieuwe sluis, worden nieuwe damwanden aangebracht en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Verder komt er een zwaaikom waar klasse IV-schepen kunnen keren. Rijkswaterstaat werkt zo samen met gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant aan een beter bevaarbaar Wilhelminakanaal. Een breder en dieper kanaal leidt volgens de betrokken partijen tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Na de verbreding kunnen grotere schepen (klasse IV-schepen) door het Wilhelminakanaal in Tilburg varen. Dit betekent minder vrachtverkeer op de weg, minder files en minder uitstoot van CO2 en fijnstof. De verruiming van het kanaal schept ook kansen voor de Brabantse economie. Veel bedrijven maken voor de aan- en afvoer van goederen steeds vaker gebruik van de Brabantse kanalen. In 2016 is het Wilhelminakanaal klaar voor klasse IV-schepen.
Het project wordt uitgevoerd door bouwcombinatie Heijmans/Boskalis en is in 2016 gerealiseerd.

Bron: Rijkswaterstaat>