Start bouw zuidbuis Sluiskiltunnel

8 augustus 2013 – Op 8 augustus is gestart met de bouw van de zuidbuis van de Sluiskiltunnel. Tijdens het boren van de noordbuis is veel ervaring opgedaan en zijn diverse kinderziektes verholpen. Inmiddels heeft het graafwiel een kleine metamorfose ondergaan. De ruimers, of graaftanden, op het wiel zijn iets breder, zorgen voor een extra oversnijding van een halve centimeter. Dit moet vervorming van het boorschild voorkomen. Daarnaast zijn twee hydraulisch verstelbare oversnijders ingebouwd. Dit zijn echte graaftanden die uitschuifbaar zijn en die kunnen worden ingezet als ze nodig zijn. In totaal kan de diameter van het graafwiel twee centimeter groter worden. Door alle ervaringen en aanpassingen is de verwachting van e projectleiders dat het tweede traject sneller kan worden voltooid.

Achtergrond
De huidige draaibrug bij Sluiskil is een belangrijke verbinding over het Kanaal Gent -Terneuzen voor het weg- en treinverkeer. Deze brug over het kanaal staat gemiddeld 23 keer per dag open en is een knelpunt voor de weg- en de vaarwegverkeer. Daarom komt er een tunnel die het Kanaal Gent -Terneuzen kruist, de Sluiskiltunnel. De huidige brug over het Kanaal Gent -Terneuzen blijft in gebruik voor langzaam verkeer zoals (brom)fietsers en landbouwvoertuigen, treinverkeer en bestemmingsverkeer.
De Sluiskiltunnel krijgt twee geboorde buizen van elk 1.145 meter lengte, die op het diepste punt 34 meter beneden NAP komen te liggen. De diameter van de buizen bedraagt aan de buitenzijde circa 11 meter. De nieuwe verbinding is in totaal 6 kilometer lang met twee grote nieuwe aansluitingen. De BV Kanaalkruising Sluiskil is verantwoordelijk voor de planning, het budget en is opdrachtgever voor de bouwcombinatie BAM-TBI. Combinatie BAM-TBI wordt gevormd door vier werkmaatschappijen die deel uitmaken van de twee Nederlandse aannemers, Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik en TBI Holdings BV te Rotterdam. Volgens de planning van de aannemer zal het gehele project in de zomer van 2015 worden opgeleverd.

Bron: Sluiskiltunnel.nl