Start bouw proefopstelling Vlotterkering

 

11 december 2013 – Het terrein van de Slib- en Grondbank Waterweg in Hoek van Holland vormt de komende drie maanden het decor van de bouw van een waterkering die bij hoog water automatisch omhoog komt. Hoogheemraad Arie van den Berg geeft vandaag het officiële startsein voor de bouw van deze innovatieve waterkering met de naam Vlotterkering.
Het betreft een proefopstelling op ware grootte die in maart 2014 moet leiden tot praktijkproef waar het systeem wordt getest.

Innovatieve oplossing tegen kerend water
De Vlotterkering is een flexibel en zelfstandig werkend systeem dat permanent is geïntegreerd in een dijk of kade. Belangrijk onderdeel in deze innovatieve waterkering is een klep die bij hoog water automatisch omhoog komt. Naast een toepassing voor een calamiteiten- en waterberging kan het worden ingezet in buitendijkse en stedelijke gebieden voor de bescherming van bedrijventerreinen en woningen, zowel individueel als per gebied. Ook kan de Vlotterkering bij ruimtegebrek in het kustgebied in boulevards worden geplaatst waar sprake is van springtij. Bovendien kan deze waterkerende oplossing van betekenis zijn bij het kanaliseren van waterstromingen, stedelijke watergangen, opslag van hemelwater en het afsluiten van coupures in dijken en keringen.

Met het concept van de Vlotterkering wonnen uitvinders Jansen en Vermond een door het Hoogheemraadschap van Delfland uitgeschreven Europese aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. Opdracht was het bedenken van een flexibele waterkering voor calamiteitenberging in de Woudse polder.

Bron: Dura Vermeer>