Start aanleg hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

15 januari 2015 – Met een druk op de knop bij de pont over de IJssel bij Veessen heeft minister Schultz van Haegen gisteren, 14 januari, het startsein gegeven voor de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. De geul wordt ingezet als het waterpeil in de IJssel zo hoog komt dat er gevaar dreigt voor omwonenden.

De geul loopt over ongeveer acht kilometer door hoofdzakelijk agrarisch gebied en is tussen de 550 en 1500 meter breed. De geul wordt niet gegraven, maar ontstaat door twee dijken aan te leggen. Als het waterpeil in de IJssel oploopt tot 5,65 meter boven NAP, wordt de geul opengesteld. Daarvoor komt bij Veessen een inlaatwerk.  Het water loopt dan tussen de dijken door, ten westen van de dorpen Veessen, Vorchten, Marle en Werven.Deze dorpen liggen dan tijdelijk op een eiland. Door wegen in het gebied te verhogen, en bruggen over de geul te maken, blijft dit eiland verbonden met de rest van Gelderland. Ten noorden van Wapenveld loopt het water de geul weer uit bij een speciaal gebouwd uitlaatpunt in een nieuwe kade.
De geul zorgt ervoor dat de IJssel bij hoog water meer water kan afvoeren en dat de rivier niet buiten haar oevers treedt. Als de geul volloopt, zorgt dit voor een tijdelijke verlaging van het peil in de IJssel met 71 centimeter. Dit werkt door tot Deventer en zelfs tot Zutphen, omdat het water daar sneller weg kan. De verwachting is dat dit eens in een mensenleven voorkomt. Wordt de geul niet gebruikt, dan is het net als nu hoofdzakelijk agrarisch gebied.

Bron: Ministerie van I&M>

(Zie ook Civiele Techniek nummer 1/2 2014)