Start aanbesteding voor vergroting capaciteit Noordervaart

Rijkswaterstaat gaat de watercapaciteit vergroten van de Noordervaart in Midden-Limburg. De aanbesteding voor dit werk is onlangs gestart. De gunning is gepland in december 2022, waarna er tot begin 2024 wordt gewerkt aan het ontwerp, de werkvoorbereiding en de vergunningen. Volgens planning worden de werkzaamheden in 2025 uitgevoerd.
Natuur en Landbouw in het Peelgebied hebben meer water nodig. Door de capaciteit te vergroten kan er meer water door de 15 km lange Noordervaart stromen, en kan er ook meer water naar het achterliggend Peelgebied. Vooral in periodes van droogte is dit van belang voor de natuur en voor de landbouw. Boeren gebruiken dit water, waardoor ze minder grondwater nodig hebben en de grondwaterstanden minder dalen.
Om de watercapaciteit van de Noordervaart te vergroten, zijn aanpassingen nodig bij Sluis 15, waar de Noordervaart in verbinding staat met de Zuid-Willemsvaart. Daar komt een extra aanvoerduiker, die meer water naar het voedingskanaal loodst. Naast Sluis 15 komt een omloopriool (bypass) waarmee extra water van de Zuid-Willemsvaart langs Sluis 15 wordt geleid. Zo wordt de wateraanvoer naar de Noordervaart verdubbeld, zodat er uiteindelijk per seconde zo’n 6 m3 water doorheen zal stromen.

Foto: Rijkswaterstaat

Meer bij Rijkswaterstaat>