Start aanbesteding vernieuwen Van Brienenoordbrug

Rijkswaterstaat is gestart met de aanbesteding van het project Vernieuwen Van Brienenoordbrug. RWS zoekt een opdrachtnemer voor het vervangen en vernieuwen van de twee vaste boogbruggen en de beweegbare delen van de oostelijke brug, waaronder de twee brugkleppen.
De definitieve gunning van de opdracht wordt begin 2024 verwacht.
Veel onderdelen zijn al zestig jaar oud, en met name het toegenomen zware vrachtverkeer in de afgelopen decennia heeft gezorgd voor extra slijtage. Vernieuwen van de Van Brienenoordbrug is daarom volgens Rijkswaterstaat urgent.
Rijkswaterstaat wil de verkeershinder beperken. Daarom is ervoor gekozen dat het grootste deel van de werkzaamheden niet op de brug zelf plaatsvindt, maar op een werf.
De westelijke boogbrug wordt vervangen door een nieuwe. De oude westboog wordt gerenoveerd op een werf, en hergebruikt aan de oostzijde. De twee brugkleppen en het bewegingswerk in de oostbrug worden in zijn geheel vervangen. Ook wordt de bediening en besturing van de hele brug vervangen.
Door het hergebruik van de westboog denkt Rijkswaterstaat ruim 3000 ton staal te hergebruiken; een circulaire aanpak die volgens RWS uniek is voor Nederland en daarbuiten.
Om risico’s in de uitvoering van dit project zo veel mogelijk te beheersen, heeft Rijkswaterstaat het ontwerp al ver uitgewerkt. Het project zetten wordt als een Design- en Constructcontract (D en C contract) op de markt gezet.
Bij de voorbereiding van het project is ervan uitgegaan dat er gebruik kon worden van de bouwvrijstelling gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Door de recente uitspraak van de Raad van State in het Porthos-project is deze vrijstelling komen te vervallen. Er wordt nu onderzocht of, en zo ja in welke mate, er sprake is van stikstofdepositie en welke maatregelen er eventueel nodig zijn. Gezien de urgentie van de vernieuwing, is de aanbesteding nu volgens planning gestart.

Foto: Rijkswaterstaat/Topview Luchtfotografie

Meer bij Rijkswaterstaat>