Spoorviaduct en wegennet Theemswegtracé gereed

Foto: Mobilis

In het Rotterdams havengebied is de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe stuk spoor van ruim vier kilometer, het Theemswegtracé, wordt eind 2021 opgeleverd en vormt een oplossing voor het capaciteitsknelpunt bij de Calandbrug bij Rozenburg. Op 14 mei is de onderbouw (het spoorviaduct en aanpassingen aan het wegennet) voor het Theemswegtracé opgeleverd door aannemersconsortium SaVe, bestaande uit: TBI-onderneming Mobilis, Besix, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants.
Het Theemswegtracé is een oplossing voor het capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer dat verwacht wordt als gevolg van de groei van het spoorvervoer en het scheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven. Het nieuwe tracé loopt over een verhoogd spoorviaduct. Het spoor heeft nu twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 terug aan op de bestaande spoorbaan. Door het verleggen van de spoorlijn komt het toenemende treinverkeer niet langer in het vaarwater van het scheepvaartverkeer, wat de doorstroming zal verbeteren.

Het project werd uitgevoerd over en nabij openbare infrastructuur en kwetsbare omgevingselementen, zoals petrochemische industrie en een complex netwerk van kabels en leidingen. De twee troggen die gebouwd werden mogen geclassificeerd worden als een moeilijke constructie. Vanwege de locatie, de manier van kruisen, die schuin is in plaats van haaks, de aanwezige kabels en leidingen en de unieke ruimte, die beperkt is. Daar komt echt specialisme om de hoek kijken, met bijzondere paalfunderingen, die de grond in moesten naast in dienst zijnde transportleidingen in het Botlekgebied.
Daarom is er gekozen voor in de grond gevormde, trillingarme/vrije palen welke zijn aangebracht door de funderingscombinatie Voorbij-Franki. De lengtes en diameters (20+ meter lengte en 720 mm + diameter) zijn voor het eerst in dit project op deze schaal toegepast. De bekisting van de troggen moest in evenwicht zijn, omdat de wanden en vloeren in een keer werden gestort. De overspanning, de slankheid van de constructie en het schuin kruisen vroegen om veel wapening: twee troggen naast elkaar, ongeveer 150 meter.

In november 2021 moet de eerste goederentrein over het nieuwe tracé rijden.

Meer bij Mobilis>