Spoorcapaciteit vergroten met kunstmatige intelligentie

ProRail werkt samen met TU Delft, Universiteit Utrecht en NS in het onderzoekslaboratorium ROBUST-RAIL. Dit lab ontwikkelt kunstmatige intelligentie, ook wel afgekort tot AI. Het wordt ingezet om de capaciteit op het spoor veilig te plannen en te vergroten. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft ongeveer een miljoen euro uitgetrokken voor het lab.

Het RAIL-lab wil met kunstmatige intelligentie uitdagingen op spoorknooppunten aanpakken. Spoorweginfrastructuur is kostbaar en schaars. Dat geldt vooral voor rangeerterreinen bij stations, omdat deze vaak midden in de stad liggen. Het is belangrijk om deze schaarse infrastructuur zo goed mogelijk te benutten.

Met kunstmatige intelligentie willen de betrokken partijen nog beter inspelen op de verwachte reizigersstromen. In een eerdere pilot is de potentie hiervan al aangetoond.
De kennis over kunstmatige intelligentie wil ProRail uiteindelijk gebruiken voor grotere logistieke puzzels: hoe het spoornet wendbaarder kan worden gemaakt. Maar ook bij het voorbereiden van nieuwe dienstregelingen. Of hoe verkeersleiding door automatisch besturen beslissingen neemt als zaken niet volgens schema of plan lopen. Beter is om een platform te hebben dat met bruikbare scenario’s komt bij calamiteiten bijvoorbeeld. Kunstmatige intelligentie brengt meer besliscapaciteit in het hele proces. Hoe en hoeveel er kan, dat wordt onderzocht in het RAIL-lab.

RAIL Lab is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Utrecht, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail. NWO heeft voor de komende tien jaar 25 miljoen euro uitgetrokken voor het ROBUST-AI-programma en het RAIL-lab is hier onderdeel van.

Foto: Prorail

Meer bij ProRail>