SpongeScapes project officieel van start

Foto: Deltares

3 oktober 2023 – Het SpongeScapes-project, dat oplossingen versnelt die de sponswerking van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewatersysteem verbeteren, is op 1 oktober officieel van start gegaan. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van het Horizon Europe programma en brengt tien Europese partners samen. Deltares is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project, dat zal lopen tot 2027.

SpongeScapes moet bijdragen aan het verbeteren van de veerkracht van landschappen tegen hydrometeorologische gebeurtenissen, zoals overstromingen en droogte. Het richt zich op het potentiële gebruik van natuurlijke waterretentiemaatregelen voor het verbeteren van het retentievermogen van grondwater, bodem en oppervlaktewater in heel Europa. Het project beoordeelt zowel de werking van individuele ‘sponsoplossingen’ als methoden om overkoepelende ‘sponsstrategieën’ te definiëren via co-design met belanghebbenden.

Tien Europese partners, samen met lokale belanghebbenden verbonden aan veertien casestudies, zullen het feitenmateriaal versterken en methoden verbeteren voor het modelleren en implementeren van deze maatregelen op landschapsschaal. De NWRM-database (Natural Water Retention Measures), met 140 geregistreerde casestudies, zal worden bijgewerkt en geüpgraded tot een belangrijk kenniscentrum voor praktische kennis over deze op de natuur gebaseerde oplossingen. Het zal ook informatie bevatten over benaderingen voor implementatie en onderhoud. In de loop van het project zullen zogenaamde ‘sponsdagen’ en lokale workshops worden georganiseerd om de belangrijkste bevindingen en resultaten te verspreiden.

Het project wordt gecoördineerd door Deltares en wordt uitgevoerd samen met de partners Oieau, CEH, LUH, UniPD, Etifor, ARSO, UL, WWF-GR en WULS.

Meer bij Deltares>