Solaroad levert meer energie dan verwacht

7 mei 2015 – De opbrengst van SolaRoad, het eerste wegdek ter wereld dat zonnestroom oplevert, is boven verwachting hoog. Het fietspad ging een half jaar geleden open en heeft nu al bijna 3000 kWh opgewekt. Hiermee kan een eenpersoonshuishouden voor een jaar van elektriciteit worden voorzien of kan een elektrische scooter 2,5 keer de wereld rond. Vertaald naar een jaaropbrengst komt het systeem uit 70 kWh per m2 per jaar. Dat is boven bovengrens die de ontwikkelaars hadden voorspeld. SolaRoad is ontwikkeld door TNO, provincie Noord-Holland, Ooms Civiel en Imtech.
SolaRoad kent een pilotfase van drie jaar waarin diverse metingen en tests worden uitgevoerd. Eén van de doelen van de praktijkproef is het opsporen en genezen van kinderziektes. Eind december 2014 en in de vroege lente kwam de coating van het SolaRoad fietspad los. Uit onderzoek is gebleken dat de coating bij grote temperatuurwisselingen plaatselijk kan loslaten door krimp van het materiaal. De reparaties zijn uitgevoerd en de ontwikkeling van een verbeterde coating is inmiddels in een vergevorderd stadium. Vanaf de openstelling zijn meer dan 150.000 fietsers over SolaRoad gereden. Het wordt door hen nauwelijks nog opgemerkt als een bijzonder fietspad. Hiermee is een belangrijke doelstelling van de pilot, namelijk de acceptatie door de gebruikers, gerealiseerd.

SolaRoad is een proeftracé van ongeveer 70 meter en bestaat uit een fietspad van betonnen modules van 2,5 bij 3,5 meter. In één rijrichting zijn zonnecellen aangebracht onder een geharde glazen toplaag van ongeveer 1 cm dikte, met een stroeve, transparante coating. De andere zijde heeft geen zonnecellen en wordt gebruikt om verschillende coatings te testen. De zonnestroom uit de weg wordt geleverd aan het elektriciteitsnet en kan toegepast worden voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, huishoudens en (op termijn) elektrische auto’s die er overheen rijden. Dit eerste stuk SolaRoad ligt in Krommenie, langs de N203.

Bron TNO>

Zie ook: Minister Kamp en gedeputeerde Post openen SolaRoad>

Website Solaroad>