Snellere treinen naar het noorden

Tussen de Randstad en Noord-Nederland gaan snellere treinen rijden. Dat blijkt uit voornemens van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De plannen zijn onderdeel van een veel groter pakket aan afspraken die minister Van Nieuwenhuizen en minister Van Veldhoven deze week hebben gemaakt met de verschillende regio’s in ons land over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en die nu aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In het overleg Noord-Nederland is gesproken over de wens van Rijk en regio om de spoorverbinding tussen het noorden en de Randstad te verbeteren en te versnellen. Daarvoor liggen nu verschillende opties op tafel die nader worden onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn versnelling over het bestaande spoor dan wel een OV verbinding via de Lelylijn. Om lopende dit proces al op korte termijn reistijdswinst te kunnen boeken voor reizigers, trekt het Rijk 8 miljoen euro extra uit. Dit wordt onder meer besteed aan een verbetering van het spoor bij Hoogeveen, waardoor de reistijd naar Groningen enkele minuten korter wordt. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de bovenleidingen, waardoor op korte termijn vier treinen per uur vanuit Leeuwarden via Meppel naar Zwolle door kunnen rijden. Door investeringen van zeven miljoen euro door het Rijk en drie miljoen euro door de Vervoerregio Amsterdam in extra wissels bij station Amsterdam-Zuid kan de Schipholtunnel nog efficiënter worden gebruikt. Deze aanpassing kan uiteindelijk ook bijdragen aan het laten rijden van snellere treinen vanuit Groningen, Leeuwarden en Lelystad naar Amsterdam en Rotterdam/Breda.

Veel meer op de website van het ministerie van I&W>