Snellere aanpak beweegbare bruggen in Vlaanderen

27 maart 2023 – De Vlaamse Waterweg nv schakelt op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en openbare Werken Lydia Peeters een versnelling hoger in de aanpak van beweegbare bruggen die aan vervanging toe zijn. Met een publiek-private samenwerking (PPS) wil de minister in de periode 2030 dertig beweegbare bruggen over heel Vlaanderen vervangen worden, aldus minister Peeters. Voorafgaand aan de opstart van de marktprocedure voor het aanstellen van een PPS-opdrachtnemer in 2024, start De Vlaamse Waterweg nv met een marktverkenning om de aanpak voor te leggen aan de sector.
Binnen het programma ‘Asset Management‘ voorziet De Vlaamse Waterweg nv de vernieuwing van circa dertig  beweegbare bruggen die vanwege hun toestand aan vervanging toe zijn en in aanmerking komen voor een publiek-private samenwerking. Omdat deze bruggen ook deel uitmaken van het programma ‘Bediening op afstand’ zullen ze gelijktijdig uitgerust worden met de installaties om ze geschikt te maken voor bediening op afstand. Zo wil De Vlaamse Waterweg NV het streefdoel om vanaf 2032 al haar beweegbare kunstwerken (bruggen, sluizen, stuwen en pompinstallaties) vanop afstand te bedienen op schema houden.
Daarnaast biedt het project ook de mogelijkheid om samen met de lokale besturen plaatselijk de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te verhogen en eventuele doorstromingsproblemen rondom de bruggen aan te pakken. Specifiek in functie van deze te vervangen beweegbare bruggen wordt nu een publiek-private samenwerking (PPS) uitgerold.

Foto: Zandbergenbrug_dender_geraardsbergen (Foto: Vlaamse Waterweg NV)

Veel meer bij de Vlaamse Waterweg>