Boren Sluiskiltunnel is gestart

27 januari 2013 – Op 27 januari is gestart met het boren van de noordbuis van de Sluiskiltunnel. De boormachine, die de naam Boorbara heeft, is begonnen met het aanboren van het betonnen dichtblok, dat het begin van de tunnel vormt. Het snijrad van de tachtig meter lange boormachine graaft steeds twee meter grond weg. Dan worden via de achterkant van de machine acht elementen aangevoerd waarmee een tunnelring wordt opgebouwd. Als de tunnelring is geplaatst en gezekerd graaft de machine weer twee meter af. Het werk gaat dag en nacht door. De afgegraven grond wordt met behulp van boorspoeling afgevoerd naar de scheidingsinstallatie. Daar worden boorspoeling, zand en klei van elkaar gescheiden. De boorspoeling (bentoniet en water) wordt in de boormachine hergebruikt. Verwacht wordt dat de boormachine per dag circa tien meter tunnel kan opbouwen. Als alles volgens planning verloopt duurt de bouw van de noordbuis 110 dagen. Dan wordt de boormachine gedemonteerd en opnieuw aan de oostkant van het kanaal opgebouwd. In de zomer kan dan worden begonnen met de bouw van de zuidbuis. Omdat dan al veel ervaring is opgedaan, zal de aanleg van deze buis ongeveer 95 dagen duren.