Digitale Delta: onderzoek naar slimmer waterbeheer

25 juni 2013 – Rijkswaterstaat, IBM, Waterschap Delfland, TU Delft en Deltares kondigen vandaag de start van de Digitale Delta aan. Gedurende twaalf maanden gaan deze partijen samen onderzoeken hoe met behulp van betere informatiedeling en slim hergebruik van ICT toepassingen het waterbeheer in Nederland verbeterd kan worden en tegelijkertijd de economische positie van de Nederlandse watersector in het buitenland kan worden vergroot.
Nederland heeft wereldwijd het best functionerende watermanagementsysteem maar door onder meer snel veranderende weersomstandigheden stijgen de kosten voor waterbeheer in Nederland jaarlijks. Volgens het Bestuursakkoord Water geeft de Nederlandse overheid jaarlijks € 7 miljard Euro uit aan waterbeheer en die kosten zullen zonder ingrijpen de komende zeven  jaar stijgen met € 1 tot 2 miljard. Gebleken is dat partijen in de watersector beter kunnen samenwerken en beschikbare informatie op grotere schaal kunnen delen.
Het project Digitale Delta wil de gegevens van verschillende waterprojecten daarom samenvoegen en eenvoudig beschikbaar maken. Dit kunnen gegevens zijn over regenval, waterstanden, waterkwaliteit, dijksensoren, maar ook radardata, voorspellingsmodellen en gegevens van sluizen, gemalen en dammen.

Meer op de site RWS>