Slimme verlichting N279 Noord-Brabant

De verlichting op de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel kan sinds kort worden aangepast aan de weers- en verkeersomstandigheden. Op 30 januari vond een demonstratie plaats waarbij werd getoond dat er, door het licht te dimmen, verlichting op maat geleverd kan worden. Dat levert op termijn niet alleen een kostenbesparing op, ook het energieverbruik kan aanzienlijk naar beneden gaan.
Met de pilot ‘Verlichting-as-a-service’ heeft de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen voor de realisatie van een andersoortig beheer van verlichting langs een provinciale weg. Ruim 400 lichtmasten langs zeventien kilometer op de N279 zijn geen eigendom van de provincie meer, wat gebruikelijk is, maar in handen van Dura Vermeer en Hoeflake Infratechniek. Samen onderzoeken die partijen, onder de naam LUMI-US, vier seizoenen lang wat de voordelen zijn.
‘Van bezit naar gebruik’ en dus betalen voor een dienst en niet meer voor een object, is volgens de betrokken partijen aan een enorme opmars bezig. Door de verantwoordelijkheid te verleggen, ontstaat een geheel andere dynamiek en wordt de markt geprikkeld om te vernieuwen en te innoveren. De pilot ‘Verlichting-as-a-service’ is onderdeel van een reeks proefprojecten die Dura Vermeer de komende jaren met verschillende opdrachtgevers gaat uitvoeren in het kader van De Circulaire Weg. Bij gebleken succes wordt het concept mogelijk ook elders in Nederland toegepast.

Dura Vermeer>
https://www.duravermeer.nl/nieuws/slimme-verlichting-op-de-n279-in-noordbrabant