Slimme techniek tegen spookfiles A58

20 februari 2014 – De overheid en het bedrijfsleven gaan samen iets doen tegen spookfiles. Elf consortia werken samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en Rijkswaterstaat. Voor de A58 tussen Tilburg en Eindhoven ontwikkelen zij nieuwe technieken in de auto om schokgolven op de weg te voorkomen. Spookfiles ontstaan doordat een chauffeur op een drukke weg onverwacht moet remmen en daarmee een kettingreactie achter zich veroorzaakt.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven trekken gezamenlijk 12,25 miljoen uit voor het A58-project. Het project hoort bij de plannen van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) om nieuwe slimme technologie in te zetten voor verbetering van de doorstroming van het verkeer en is onderdeel van het programma Beter Benutten.
Uit onderzoek van TNO blijkt dat ongeveer 40 procent van de files op de A58 een spookfile is, waarbij onverwacht remgedrag  van een automobilist voor een schokgolf op de weg zorgt. Voor de bestrijding van schokgolven bestaan in de markt geen standaardoplossingen. Door automobilisten bijvoorbeeld te voorzien van actueel snelheidsadvies en informatie over de situatie op de weg, weten ze beter wat het verkeer verderop doet. Doordat ze daar dan sneller rekening mee houden, kunnen filegolven worden voorkomen.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en Rijkswaterstaat hebben op basis van inschrijving elf consortia geselecteerd. De samenwerkende bedrijven gaan nu kijken naar de vorm die de uiteindelijke proef krijgt. Zij werken in de komende maanden een concept voor de spookfiledienst verder uit. Uiteindelijk ontwikkelen zeven partijen een prototype. Eind dit jaar starten vervolgens de testen op de A58.

Bron: Rijksoverheid>