Slibmotor zorgt voor snelle aangroei kwelders

6 oktober 2014 – Het project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal door middel van een slibmotor’ kan rekenen op Waddenfonds-subsidie en kan van start gaan. Dit project wil kweldergroei bevorderen door het vergroten van het sediment-aanbod in de vorm van een zogenaamde ‘slibmotor’. Deltares is verantwoordelijk voor de modellering en een deel van de monitoring. Drie jaar lang zal een deel van sediment dat wordt gebaggerd in de haven van Harlingen worden verspreid in de buurt van de kwelders nabij het plaatsje Koehoal om daar de kwelders versneld te laten aangroeien. Kwelders zijn ecologisch zeer interessant, maar zijn ook goed voor de dijkbescherming.

Bij het modelleren wordt voorspeld waar het slib het beste verspreid kan worden zodat het via de bewegingen van water en sediment voor zoveel mogelijk aangroei zorgt. Bij monitoring gaat het erom dat Deltares de werking van de slibmotor zo goed mogelijk in kaart brengt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kweldergroei zelf, maar ook naar de transportprocessen die plaatsvinden.Het project wordt uitgevoerd door een consortium van de Stichting EcoShape.

Bron: Deltares>

Meer op de website van Waterforum>