Sleufloze sanering Limburgse drinkwaterleidingen

26 februari 2014 – Vandaag heeft Heijmans samen met Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) een intentieovereenkomst getekend om samen te werken aan het toepassen van ‘sleufloze technieken’ bij het saneren van drinkwaterleidingen in Limburg. Het gaat om technieken waarbij sanering en vernieuwing van de waterleiding ondergronds kan plaatsvinden via de bestaande leidingen. Op plekken waar deze technieken kunnen worden toegepast, zijn grootschalige wegopbrekingen niet nodig. Dat voorkomt overlast voor de omgeving en bespaart tijd en kosten. WML is de drinkwaterleverancier voor Limburg en heeft Heijmans in 2011 benaderd mee te denken om de zogenoemde kousrelining techniek te kunnen gaan toepassen in drinkwaterleidingen. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met DSM, Insituform en Heijmans, waardoor een samenwerking is ontstaan voor een productinnovatie.
Voor de toepassing van reliningtechnieken voor drinkwaterleidingen gelden strenge eisen en is certificatie door KIWA vereist. Het certificatietraject bevindt zich op dit moment in de laatste fase. In de samenwerking tussen Heijmans en WML  wordt bekeken welke uitvoeringsmethode van de diverse sleufloze technieken  per project het meest geschikt is. De in te zetten sleufloze technieken zijn: kousrelining techniek, pipe cracking en buis-in-buis methode.
Met betrekking tot de reeds bestaande pipe cracking methode heeft WML in november 2013 een Nederlandse primeur gehad in de gemeente Beek. In dit project werd middels het opensnijden van bestaande 80 mm stalen leiding en grondverdringing een nodulair gietijzeren Saint Gobain leiding met een inwendige diameter van 100 mm ondergronds ingetrokken. De drinkwaterleiding is hierdoor inwendig 25 procent in diameter vergroot, van 80mm naar 100mm.
Komende maanden selecteren WML en Heijmans projecten die in aanmerking komen voor de verschillende sleufloze technieken.

Bron: Heijmans>