Singapore past Nederlands polderconcept toe voor landaanwinning

2 december 2016 – Singapore gaat land aanwinnen door een polder te ontwikkelen aan de noordwestelijke punt van Pulau Tekong, een eiland ten noordoosten van het vasteland van Singapore. Deze voor Singapore geheel nieuwe, kostenbesparende methode zal door de Housing & Development Board (HDB) worden toegepast voor het geplande landaanwinningsproject. Lawrence Wong, de Singaporese minister voor Nationale Ontwikkeling en onderminister van Financiën, heeft dit aangekondigd tijdens een bezoek aan Pulau Tekong. Als de polder rond 2022 is voltooid, zal Singapore er 810 hectare nieuw land bij hebben.

De HDB bestudeert sinds 2008 samen met Deltares de haalbaarheid van het polderconcept voor Pulau Tekong. Deskundigen van Deltares in Nederland en in Singapore hebben sinds die tijd HDB ondersteund met een milieustudie en een grondige evaluatie van het detailontwerp en de contractdocumenten.

In tegenstelling tot de traditionele methode van het opspuiten met zand, wordt bij deze inpolderingsmethode land aangewonnen uit zee door de aanleg van een dijk en een drainagenetwerk met pompsystemen en kanalen. Hierdoor is aanzienlijk minder zand nodig voor de landaanwinning en kan worden bespaard op de initiële aanlegkosten.
De polder zal tegen de zee worden beschermd door een tien kilometer lange dijk met een tot vijftien meter brede kruin en een hoogte van zes meter boven zeeniveau.

Meer op de site van Deltares>