Schultz zet zelfrijdende auto op Europese agenda

23 november 2015 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zal de ontwikkelingen met de zelfrijdende auto in de eerste helft van 2016 op de  Europese agenda zetten. De minister wil de Europese samenwerking bevorderen en zich onder meer inzetten voor de aanpassing van het Verdrag van Wenen. In dit Europese verdrag staat nu nog een passage waaruit volgt dat een bestuurder de handen aan het stuur moet hebben.
De bracht minister onlangs een bezoek aan Californië  waar zij heeft gesproken met verschillende autofabrikanten en met Google over de ontwikkelingen rond zelfrijdende voertuigen. De minister heeft in de gesprekken aangegeven dat ze deze ontwikkeling waar mogelijk wil ondersteunen. Zelfrijdende voertuigen kunnen veel betekenen voor duurzame mobiliteit, verkeerveiligheid en betere doorstroming van het verkeer. De zelfrijdende auto biedt ook nieuwe mogelijkheden van vervoer van bijvoorbeeld ouderen en mensen in landelijk gebied.

De minister agendeert het onderwerp tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland in de Europese transportraad. Ze wilde in de Verenigde Staten van marktpartijen horen wat zij nodig hebben van de overheid, bijvoorbeeld nieuwe wetgeving en ook deregulering om de introductie van zelfrijdende voertuigen internationaal mogelijk te maken. In de gesprekken was er in het bijzonder aandacht voor de benodigde aanpassing van het Verdrag van Wenen, waarin nu nog staat dat de bestuurder te allen tijde de controle moet houden over zijn voertuig of dier.

Ook is er gesproken over eisen die mogelijk aan de (digitale) infrastructuur moeten worden gesteld en over de impact van de zelfrijdende auto op andere verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld fietsen. De minister heeft aangegeven dat in Nederland een fiets wordt ontwikkeld met sensoren die waarschuwen voor naderend verkeer. De fabrikanten vonden dit interessant met het oog op interactie met kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook onderwerpen zoals data-uitwisseling en de borging van privacy zijn aan de orde geweest.

Meer op de website van I&M>