Schultz tekent Tracébesluiten Rijnlandroute

18 december 2014 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft gisteren de Tracébesluiten voor de aanpak van de A4 en de A44 in de regio Holland Rijnland getekend. De wegen maken onderdeel uit RijnlandRoute waarmee de doorstroming op zowel het hoofdwegennet als op provinciale wegen moeten worden verbeterd.

Rijk en provincie Zuid-Holland werken nauw samen bij de aanleg van de RijnlandRoute. De RijnlandRoute is een belangrijke nieuwe oost-west verbinding die Katwijk verbindt met de A4 ter hoogte van Vlietland. De RijnlandRoute is een gedeeltelijk nieuwe verbinding van Katwijk via de A44 naar de A4. Het project bestaat uit verbreding van bestaande wegen, gecombineerd met een nieuwe provinciale verbinding tussen de A44 en de A4. De nieuwe verbinding heeft onder meer een boortunnel ter hoogte van Voorschoten.

Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland stelden eerder het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute vast. Met deze besluiten wordt de aanleg van de RijnlandRoute planologisch mogelijk gemaakt. In 2015 zal nu de aanbesteding van de aanleg van de RijnlandRoute daadwerkelijk kunnen starten.
Het taakstellend budget voor de aanleg van de RijnlandRoute is € 812 miljoen. Het Rijk draagt € 550 miljoen bij aan het project. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2016. De eerste delen van de Rijnlandroute worden in 2020 opgeleverd. De Tracébesluiten en het Provinciaal Inpassingsplan worden in januari 2015 ter visie gelegd.

Bron: Ministerie van I&M>