Wijziging tracébesluit weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere

9 april 2013 – Vanaf vandaag, 9 april, tot en met dinsdag 21 mei 2013 ligt het tracébesluit voor de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere 2013 (SAA) ter inzage. In het gewijzigde tracébesluit heeft Rijkswaterstaat enkele aanpassingen beschreven waarmee kosten worden bespaard. In 2011 was al een tracébesluit SAA vastgesteld, maar dat is nu op enkele onderdelen aangepast.
De aanpassingen gaan om het verschuiven van de verbindingsboog van de A1 naar de A6, de wijziging van de tunnelindeling A9 Gaasperdammerweg, het aanpassen van geluidsschermen ter hoogte van de Bloemendalerpolder en het laten vervallen van de geluidsschermen op de Zeeburgerbrug in combinatie met het plaatsen van hogere schermen nabij Diemen. In het tracébesluit staat gedetailleerd beschreven welke maatregelen worden getroffen en wat de effecten zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluidhinder, externe veiligheid of luchtkwaliteit.

Bron: RWS>

Meer over Schiphol-Amsterdam-Almere>