Samenwerking verbetert waterveiligheid in gebied rond de Hollandsche IJssel

5 juni 2023 – Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben een bestuurlijk akkoord gesloten voor de waterveiligheid langs de Hollandsche IJssel. Het akkoord is een resultaat van de samenwerking tussen deze partijen onder de vlag van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.
De kern van de afspraken is dat de Hollandse IJsselkering wordt verbeterd, waardoor toekomstige dijkversterkingen minder zwaar en hoog hoeven worden uitgevoerd. Het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) in de Krimpenerwaard is de eerste dijkversterking die daarvan profiteert.
De IJsseldijken en de Hollandsche IJsselkering zorgen samen voor waterveiligheid in het laagstgelegen gebied van Nederland (tot 6,76 m onder NAP). Rijkswaterstaat beheert de Hollandsche IJsselkering en het hoogheemraadschap beheert de IJsseldijken.

Door klimaatverandering en bodemdaling komt vaker hoogwater voor. Om ook bij hogere waterstanden het gebied te kunnen beschermen, moet het dijktraject tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel worden versterkt en verhoogd. Dat gebeurt in het project KIJK: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.
In het project KIJK blijkt dat een versterking van de steile dijk zeer complex is en overlast voor bewoners met zich meebrengt. Door samen te werken tussen het hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat en in een keer te kijken naar het beheer van de Hollandsche IJsselkering en de IJsseldijken, is er minder overlast voor bewoners.

Hollandse IJsselkering (Foto: Rijkswaterstaat)

Meer bij Rijkswaterstaat>