Samenwerking veiligheid Nederlandse kunstwerken

 

7 juli 2014 –  Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Pilz ondertekenden onlangs een contract met Rijkswaterstaat CIV voor het project IMPAKT, het IMpuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur. De samenwerkingspartners hebben de opdracht om de veiligheid en beveiliging van de helft van alle Nederlandse kunstwerken (onder andere beweegbare bruggen, sluizen en keringen) te controleren en te verbeteren.

Rijkswaterstaat initieerde IMPAKT in het kader van hun programma Beveiligd Werken Rijkswaterstaat (BWR). Doel van IMPAKT is om de automatisering en de (informatie-)beveiliging van infrastructurele kunstwerken aantoonbaar te verbeteren. Bij de aanbesteding voor IMPAKT is Nederland in twee stukken verdeeld: de combinatie Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Pilz neemt de regio’s Noord-, Oost- en Midden-Nederland en West-Nederland Noord voor haar rekening. Movares verzorgt de andere regio’s. IMPAKT behelst de veiligheid op verschillende onderdelen: asset management van de industriële automatisering, functionele veiligheid, fysieke veiligheid en cyber security. Daarvoor worden alle kunstwerken bezocht en getoetst.

Meer op de website van Witteveen + Bos>