Samenwerking Rotterdam en Amsterdam ingenieurstaken

16 januari 2014 – De ingenieursbureaus van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam krijgen met een formele samenwerking meer slagkracht en kennis. Op woensdag 15 januari hebben de verantwoordelijke wethouders hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de ingenieursbureaus van beide steden.
Door samen te werken zeggen beide ingenieursbureaus van beide steden beter in staat om de maatschappelijke uitdagingen waarvoor zij gesteld staan te realiseren. De samenwerking richt zich voor nu op de kennisgebieden: havenconstructies, beweegbare bruggen, binnenstedelijke kademuren en waterkeringen. Kennisvelden worden gezamenlijk ontwikkeld, waarbij één van de partners het voortouw neemt.
Rijkswaterstaat steunt deze samenwerking actief en heeft de intentie om in de loop van 2014 formeel aan te sluiten bij de samenwerkende ingenieursbureaus.

Bron: IBA>