Salland-Twentetunnel heeft ICT problemen

24 november 2014 – De Salland-Twentetunnel zal later worden opengesteld dan gepland. Rijkswaterstaat en de gemeente Hellendoorn onderzoeken of een gedeeltelijke openstelling wel mogelijk is. De 500 meter lange tunnel kan nog niet worden opengesteld, omdat er ICT-problemen zijn.
In de wegtunnel zorgen circa 50 tunneltechnische installatiesystemen ervoor dat er bij calamiteiten snel kan worden gehandeld. De systemen afzonderlijk werken naar behoren. Maar recent bleek dat de ICT-systemen van de Salland-Twentetunnel nog niet goed communiceren met de systemen van het landelijk bediennetwerk. De tunnel kan daarom nog niet worden opengesteld. Op dit moment worden de systemen grondig geanalyseerd.
Rijkswaterstaat en de gemeente Hellendoorn onderzoeken of het verkeer onder bepaalde voorwaarden al wel op deeltijden gebruik kan gaan maken van de tunnel, zodat buiten die tijden verder kan worden gewerkt aan een oplossing.
De Salland-Twentetunnel maakt deel uit van het Combiplan Nijverdal, dat het centrum van Nijverdal ontlast door het knelpunt van de N35 aan te pakken. De totale kosten van het Combiplan worden geschat op € 195 miljoen.

Bron: Rijkswaterstaat>