RWS: LEAB gelijkwaardig alternatief

12 maart 2014 – Rijkswaterstaat heeft ingestemd met de toepassing LEAB (Laag Energie Asfalt Beton) als gelijkwaardig alternatief voor conventionele mengsels AC bin en AC base. Volgens BAM Wegen, de ontwikkelaar van LEAB, levert LEAB een energiebesparing én een CO2-reductie op van circa dertig  procent.

Rijkswaterstaat en BAM Wegen hebben in een gezamenlijk project, dat circa vier jaar in beslag heeft genomen, onderzoek gedaan naar de eigenschappen van LEAB. Naast laboratoriumonderzoek is onder meer een demonstratie vak op de A2 ter hoogte van Everdingen gemonitord. De daaruit voortgekomen rapportages zijn door asfaltexperts bij de dienst Grote Projecten en Onderhoud (GPO) van Rijkswaterstaat beoordeeld. De conclusie is dat in voldoende mate is aangetoond dat de functionele eigenschappen en de levensduur van LEAB gelijkwaardig zijn aan die van de conventionele asfaltmengsels AC bin en AC base. Ook de komende jaren zal het proefvak in de A2 worden gemonitord.

BAM Wegen heeft de afgelopen jaren in steeds meer projecten LEAB met succes toegepast, zowel in rijks-, provincie- als gemeentewegen. Met de formele RWS-verklaring staat niets een brede toepassing van LEAB-mengsels nog in de weg en kunnen ook andere wegbeheerders worden overtuigd van de kwaliteit en duurzaamheid van LEAB. In alle contracten waarin RAW-mengsels worden gevraagd, kan LEAB nu als volwaardig alternatief worden aangeboden. In design-&-construct-contracten kan op basis van constructieberekeningen eveneens zonder meer LEAB als duurzaam alternatief worden ingediend.

LEAB wordt geproduceerd bij een temperatuur van 100 °C, terwijl voor de productie van conventionele mengsels een temperatuur van circa 160 °C nodig is. Dit levert een energiebesparing op van circa dertig procent en een reductie van dertig procent van de CO2-uitstoot. Bovendien is het LEAB-mengsel sneller berijdbaar en dus eerder beschikbaar voor het wegverkeer. Naast toenemende belangstelling in Nederland, is er volgens BAM ook internationaal veel interesse voor het duurzame asfalt. Licenties voor het gebruik van LEAB zijn verkocht aan Duitse en Japanse partners en voor de aanleg van een vliegveld in Koeweit staat LEAB voorgeschreven in het bestek.

Bron: BAM Wegen>