RWS gunt groot onderhoud wegen Oost-Nederland aan BAM Infra

Rijkswaterstaat heeft het integraal groot onderhoud aan de rijkswegen in Gelderland en Overijssel gegund aan BAM Infra. De aannemer gaat in 2021 en 2022 het onderhoud uitvoeren aan de A12, A15, A35, A50, N18, N35, N36 en N48.
De werkzaamheden betreffen asfalt- en constructieonderhoud en werkzaamheden aan viaducten, geleiderails en geluidsschermen. Ook gaat BAM Infra maatregelen uitvoeren om bermen veiliger te maken, onder andere door de plaatsing van nieuwe geleiderails.
Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen onder andere beoordeeld op duurzaamheid – zoals de toepassing van duurzame asfaltmengsels – en omgevingsmanagement.
Na de ondertekening van het contract op 4 november 2020 start BAM Infra met de voorbereiding van de werkzaamheden. Het contract voor groot onderhoud loopt tot en met 31 december 2022 en kent een waarde van ruim € 45 miljoen euro.

Rijkswaterstaat>